สร้างประสบการณ์ขายใหม่ในการบริหารการขาย ด้วย SAP Sales Cloud

SAP Thailand ชั้น 9 อาคาร Liberty Square สีลม กรุงเทพฯ - June 4, 2019

การขายจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนหรือไม่ ?

หลายปีที่ผ่านมา ระบบ CRM ได้ถูกนำไปใช้เพื่อบริหารการขาย แต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับจากพนักงานขายและองค์กรเท่าที่ควร

ในขณะที่พฤติกรรมของลูกค้าก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

เร็วกว่าการปรับตัวของพนักงานขายและองค์ตามทัน

4

When

Tuesday, June 4, 2019
13:30 - 16:30

What

- กระบวนการขายเดิมแบบ Manual จะต้องเปลี่ยนแปลงไป

- การพยากรณ์การขายจะต้องแม่นยำขึ้น

- ธุรกิจไม่ควรจะพลาดโอกาสการขายที่สำคัญอีกต่อไป

- พนักงานต้องทำงานรวดเร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

- สร้างแรงจูงใจพนักงานขายอย่างไร ในโลกการขายปัจจุบัน

Where

287 Liberty Square Building, Silom Road, Bangkok

Agenda

กำหนดการ

13:30 - 14:00 Welcome & Refershment 

14:00 - 15:00 สร้างประสบการณ์ขายใหม่ในการบริหารการขาย

15:00 - 16:00 SAP Sales Cloud Experience

16:00 - 16:30 Q&A / Networking