มัดใจลูกค้าและเพิ่มยอดขายในยุค Experience Economy

SAP Thailand ชั้น 9 อาคาร Liberty Square สีลม กรุงเทพฯ - August 21, 2019

มัดใจลูกค้าและเพิ่มยอดขายในยุค Experience Economy

เราอยู่ยุค Experience Economy ที่ธุรกิจมัดใจลูกค้าด้วยประสบการณ์

ลูกค้าต้องการความสุขและจดจำประสบการณ์ที่ตนเองได้รับจากผู้ให้บริการ

และความคาดหวังของลูกค้าเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

21

When

Wednesday, August 21, 2019
13:30 - 16:30

What

ธุรกิจของคุณจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร ?

งานสัมมนานี้ เราจะแสดงให้เห็นถึงการสร้างประสบการณ์กับลูกค้า ทั้งการขาย การบริการ และการตลาด เพื่อมัดใจลูกค้าและเพิ่มยอดขายอย่างยั่งยืน ด้วยโซลูชั่น SAP Customer Experience - SAP CX และพูดคุยเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าในยุค Digital Disruption

Where

287 Liberty Square Building, Silom Road, Bangkok

Agenda

- กลยุทธ์การมัดใจลูกค้าและเพิ่มยอดขายในยุค Experience Economy

- สร้างประสบการณ์กับลูกค้าในการขาย การบริการ และการตลาด ด้วย SAP CX

- สาธิตการทำงานด้วยโซลูชั่น SAP CX : Sales Cloud & Service Cloud