ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยระบบ ERP

SAP Thailand ชั้น 9 อาคาร Liberty Square สีลม กรุงเทพฯ - June 18, 2019

ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยระบบ ERP

ภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนและการแข่งขันที่สูง ธุรกิจ SME ต้องปรับตัว เพื่อการเติบโต ขยายฐานลูกค้า
ให้ได้มาทั้งยอดขายและกำไรที่สูงขึ้น แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับธุรกิจ SME
ระบบ ERP หรือ Enterprise Resource Planning จึ่งเป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่สำคัญที่จะช่วยให้ ธุรกิจ SME สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
 

18

When

Tuesday, June 18, 2019
13:30 - 16:30

What

งานสัมมนานี้ เราจะแสดงให้เห็นถึงการสร้างรายได้ การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และสร้างความผูกพันกับลูกค้า ด้วยระบบ SAP Business One
(ระบบ ERP ของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจที่ดีที่สุดของโลก)

พร้อมรับฟังสรุปรายงาน
“Top 10 Business Goals สำหรับธุรกิจ SME และบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร? ”

Where

287 Liberty Square Building, Silom Road, Bangkok

Agenda

1:30-2:00 pm Registration

2:00-2:45 pm ขับเคลื่อนธุรกิจ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

2:45-3:00 pm เติบโตไปกับ SAP Business One

3:00-4:00 pm ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย SAP Business One

4:00-4:30 pm Q&A / Networking