ธุรกิจเติบโตและกำไรอย่างยั่งยืนด้วย SAP Business One

SAP Thailand ชั้น 9 อาคาร Liberty Square สีลม กรุงเทพฯ - August 7, 2019

ธุรกิจเติบโตและกำไรอย่างยั่งยืน ด้วย SAP Business One 

เตรียมพร้อมกับ e-Tax Invoice & e-Receipt

ภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนและการแข่งขันที่สูง 

ธุรกิจต้องปรับตัวและเติบโต ขยายฐานลูกค้า 

ให้ได้ทั้งยอดขาย และกำไรให้สูงขึ้น

7

When

Wednesday, August 7, 2019
13:30 - 16:30

What

งานสัมมนานี้ จะแสดงให้เห็นถึงการสร้างรายได้

การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความผูกพันกับลูกค้า

ด้วยระบบ SAP B1 และพูดคุยเตรียมความพร้อม

รับมือกับ e-Tax Invoice & e-Receipt สู่ Thailand 4.0

Where

287 Liberty Square Building, Silom Road, Bangkok

Agenda

- เติบโตและกำไรอย่างยั่งยืนอย่างไร ในยุคเศรษฐกิจ 4.0

- เติบโตและกำไรอย่างยั่งยืนไปกับ SAP Business One

-  e-Tax Invoice & e-Receipt กับ SAP Business One