พลิกวิกฤต COVID-19 ด้วยระบบอีคอมเมิร์ซ กับ SAP Business One

Webinar - April 30, 2020

วิกฤติ COVID-19 ได้สร้างผลกระทบในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจอย่างมาก ธุรกิจจะต้องปรับตัวไปเพื่อให้การดำเนินงานต่อเนื่องได้ สร้างห่วงโซ่อุปทานที่มีความคล่องตัว เพิ่มจำนวนซัพพลายเออร์เพื่อกระจายความเสี่ยง การใช้ช่องทางการขายออนไลน์ หรือ e-commerce ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะหารายได้ในสภาวะวิกฤตนี้และมันจะเป็น Next Normal ของการซื้อขายในอนาคต ดังนั้น ธุรกิจจะต้องเตรียมความพร้อมทางเทคโนโลยี การใช้ระบบ ERP ที่มีความพร้อมสำหรับระบบ E-commerce จึงมีความสำคัญ

30

When

Thursday, April 30, 2020
10:00 - 12:00

What

งานสัมมนานี้ ท่านจะเข้าใจ Next Normal หลังจากวิกฤต COVID-19 และเข้าใจถึง SAP Business One ที่จะมาช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร

ผู้ร่วมเสวนา 

อ. พันธุ์ทิตต์ สิรภพธาดา
ที่ปรึกษาด้านไอทีเพื่อชุมชน / ธุรกิจและการตลาดดิจิทัล / นักจัดรายการวิทยุ FM101 / อาจารย์และวิทยากร

คุณนาวิก นำเสียง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด 

คุณสุรัชนี ทองคำ
ที่ปรึกษาอาวุโส SAP Business One
บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด 
 

Where

Webinar เสวนาออนไลน์

Agenda

งานเสวนานี้คุณจะได้เรียนรู้

การพลิกวิกฤติ COVID-19 ด้วยระบบอีคอมเมิรซ์

SAP  Business One กับการบริหารห่วงโซ่อุปทานและระบบอีคอมเมิรซ์