ไขความลับให้ธุรกิจเติบโต ด้วย SAP Business One Cloud

ออนไลน์ - June 28, 2022

ไขความลับให้ธุรกิจเติบโต ด้วย SAP Business One Cloud - Unlocking Growth with SAP Business One Cloud 

ธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วต้องต่อสู้กับขนาดขององค์กรที่ใหญ่ขึ้นและประสบปัญหากับระบบที่กระจัดกระจาย การรายงานที่ไม่ดี การจัดการประสิทธิภาพ
การทำงาน การบริหารกระแสเงินสด และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ องค์กรจำเป็นต้องนำนวัตกรรมล่าสุดและเหมาะสมมาใช้

ระบบ ERP ของ SAP Business One Cloud จะช่วยทำให้กระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญคล่องตัว เชื่อมต่อระบบให้รวมศูนย์
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และบรรลุเป้าหมายของธุรกิจด้วยต้นทุนที่ต่ำ

เข้าร่วมฟังสัมมนากับเราทางออนไลน์ เพื่อเรียนรู้วิธีเปลี่ยนโฉมธุรกิจของคุณแบบดิจิทัลและขับเคลื่อนการเติบโต 

สมัครเลย ฟรี !

28

When

Tuesday, June 28, 2022
14:00 - 15:00

What

คุณจะได้เรียนรู้วิธีเปลี่ยนโฉมธุรกิจของคุณแบบดิจิทัลและขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจของคุณไปด้วยกันกับเรา

Where

ออนไลน์