บริหารการขาย (B2B) ยุคใหม่ รับปี พ.ศ. 2562 ด้วย SAP Sales Cloud

SAP (Thailand) Head Office - November 1, 2018

การขายจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป คุณพร้อมที่เปลี่ยนหรือไม่?

หลายปีที่ผ่านมา ระบบ CRM ได้ถูกนำไปใช้เพื่อบริหารการขาย ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) แต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับจากพนักงานขายและองค์กรเท่าที่ควร ในขณะที่พฤติกรรมของลูกค้าก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เร็วกว่าการปรับตัวของพนักงานขายและองค์กรตามทัน

1

When

Thursday, November 1, 2018
13:30 - 16:30

What

- กระบวนการขายเดิมจะต้องเปลี่ยนแปลงไป
- การพยากรณ์การขายจะต้องแม่นยำมากขึ้น
- ธุรกิจไม่ควรจะพลาดโอกาสการขายที่สำคัญอีกต่อไป

Where

287 Liberty Square Building, Silom Road, Bangkok

Agenda

Time  
13:30 - 14:00 Welcome & Refreshment
14:00 - 15:00 Sales Trends and Predictions for 2019
15:00 - 16:00 SAP Sales Cloud Experience
16:00 - 16:30 Q&A / Networking