ต่อยอดธุรกิจสู่อีคอมเมิร์ซ ด้วย SAP Business One

Siam Discovery (Bangkok) - October 26, 2018

ปัจจุบันธุรกิจต่างๆ ได้มีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ช่องทางการขายและการตลาดแบบเดิมๆ คงจะไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้ว

อีคอมเมิร์ซได้สร้างโอกาสให้กับธุรกิจทั้งค้าปลีกหรือการค้าแบบ B2B ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถทำการค้าได้แบบอัตโนมัติ สามารถเปิดขายสินค้าได้ทั่วโลก เพิ่มยอดขายด้วยต้นทุนที่ต่ำ และอื่นๆ อีกมาก

26

When

Friday, October 26, 2018
13:30 - 16:30

What

- จัดการกับธุรกรรมจำนวนมากต่อวันอย่างไร?
- จัดการข้อมูลลูกค้าออนไลน์อย่างไร?
- ต่อยอดสู่การตลาดออนไลน์อย่างไร?
- บริการลูกค้าและคลังสินค้าด้วยข้อมูลมหาศาลอย่างไร?

Where

Siam Discovery (Bangkok)
Discovery Hubba Room, 5th Floor,
989 Rama I Road Pathumwan Bangkok 10330

Agenda

Time  
13:30 - 14:00 Registration
14:00 - 14:45 Digitizing the Business with eCommerce
14:45 - 15:30 Developing your eCommerce Business with SAP Business One
15:30 - 16:00 Demonstration of eCommerce with SAP Business One
16:00 - 16:30 Q&A / Networking