บริหารธุรกิจในภาวะไม่แน่นอน กับ Sage CRM

Webinar - May 19, 2020

บริหารธุรกิจในภาวะไม่แน่นอน กับ Sage CRM

กับการบริหารงานขาย บริการและการตลาดเหนือ CRM เดิมๆ 19 พ.ค. 63 | 10 โมงเช้า เสวนาออนไลน์

ในภาวะที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากวิกฤติ COVID-19 ได้สร้างผลกระทบในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจอย่างมาก

ธุรกิจจะต้องปรับตัวเพื่อให้การดำเนินงานต่อเนื่องได้ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าก็จะต้องเปลี่ยนไป 

ลูกค้าต้องการประสบการณ์จากผู้ให้บริการมากขึ้น แม้จะอยู่ในวิกฤติก็ตาม

 

อยู่รอดในวันนี้ เตรียมตัวเพื่ออนาคต ในแนวทางของ Sage

19

When

Tuesday, May 19, 2020
10:00 - 11:30

What

ดังนั้น ธุรกิจจะต้องเตรียมความพร้อมทางเทคโนโลยี การใช้ระบบ CRM บริหารการขาย

การบริการและการตลาดจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

Where

Webinar | 19 พ.ค. 63 10 โมงเช้า เสวนาออนไลน์ Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/83524874356 Meeting ID: 835 2487 4356

Agenda

งานเสวนานี้คุณจะได้เรียนรู้

  • บริหารธุรกิจในภาวะไม่แน่นอน
  • ธุรกิจจะต้องปรับตัวอย่างไร เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ด้วย Sage CRM