กลยุทธ์เด็ด “มัดใจลูกค้า” ด้วยแพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้า

ออนไลน์ - September 21, 2021

การเพิ่มยอดขายและกำไรด้วยการมัดใจและรักษาลูกค้าในยุค Experience Economy ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะองค์กรที่ไม่มีความพร้อมในข้อมูลลูกค้า ขาดกลยุทธ์ที่ดีในการบริหารการตลาด และไม่ได้คำนึงถึง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ธุรกิจในยุคนี้ขาดไม่ได้

 

งานเสวนานี้จะมาพูดคุยถึงการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าด้วยแพลตฟอร์มที่สามารถมัดใจลูกค้าด้วยการสร้างประสบการณ์ และนำเสนอสินค้าบริการเหนือความความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างไร

 

จากกูรูที่มีประสบการณ์ตรงด้านข้อมูลลูกค้าและการตลาด เกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในการทำตลาดยุคใหม่

21

When

Tuesday, September 21, 2021
14:00 - 15:00

What

เนื้อหาภายในงานเกี่ยวกับ
 

• Customer Data Platform คืออะไร?

ทำไมถึงสำคัญกับธุรกิจในยุค Experience Economy

• กลยุทธ์ในการมัดใจและรักษาลูกค้าด้วยการใช้แพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้าเพื่อการตลาด

• การใช้เทคโนลยีเพื่อการสื่อสารกับลูกค้าหลากช่องทาง อาทิ เว็บ Line Facebook และอื่นๆ

• ความท้าทายและโอกาสของการทำ Marketing Automation และ Loyalty Campaign

 

พบกับวิทยากร

คุณนาวิก นำเสียง 
CEO บริษัท Sundae Solutions

ผู้ให้บริการโซลูชันทางธุรกิจที่มุ่งสร้างประสบการณ์ของลูกค้าที่ดี มีความชำนาญในธุรกิจดิจิทัลและการตลาดมากกว่า 15 ปี นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษานักบรรยายและนักเขียนให้หน่วยงานต่าง ๆในหัวข้อ CRM/CX และ Digital Marketing อีกด้วย

คุณพีรยุทธ ย่องซื่อ
Manager – Business Application Development

ผู้เชี่ยวชาญในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ ให้กับองค์กรขนาดใหญ่หลายแห่ง
รวมถึงเป็นที่ปรึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชันเสริมของ Bitrix24ให้สามารถทำงานบริหารโครงการด้วยความสำเร็จ

คุณวัชราภรณ์ ศรีสมรโสภา
System Analayst – Business Application Development

ผู้เชี่ยวชาญในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ รวมทั้งเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารกับลูกค้าแบบ Omni-channel ด้วย HubMember ให้กับองค์กรขนาดใหญ่หลายแห่ง

Where

ออนไลน์

Agenda

14:00 - 14:10        

กล่าวต้อนรับ

 

14:10 - 15:00        

ชนะใจและรักษาลูกค้าด้วยแพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้า

เปิดมุมมองลูกค้า 360 องศาด้วยแพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้า Sage CDP

สื่อสารกับลูกค้า แบบ Omni-channel ด้วย HubMember

รักษาลูกค้าด้วย Loyalty Campaign

 

15:00 - 15:15        

Q&A