สัมมนา ผ่าวิกฤตปี 2020 กับการบริหารกระแสเงินสด และการเงินของธุรกิจ | Think ERP

Webinar - March 19, 2020

Think ERP ผ่าวิกฤตปี 2020 
กับการบริหารกระแสเงินสด และการเงินของธุรกิจ

กระแสเงินสด (Cashflow) และรายงานทางการเงินเป็นหัวใจของทุกธุรกิจและจำเป็นต้องมีการ
ตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ อย่างไรก็ตามธุรกิจจำนวนมากจะดูที่กระแสเงินสดปัจจุบันของพวก
เขาเท่านั้น แต่ลืมคำนึงถึงความเสี่ยงในอนาคต

นวัตกรรมดิจิตัลยังสามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถบริหารการเงินได้อย่างชาญฉลาดมากยิ่งขึ้น

 

19

When

Thursday, March 19, 2020
14:00 - 15:30

What

เรียนเชิญผู้บริหารและผู้จัดการทางด้านการเงินและบัญชี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกลยุทธ์ขององค์กรเข้าร่วมกิจกรรมพบปะพูดคุยในประเด็นที่น่าสนใจนี้ด้วยกัน พร้อม
โซลูชั่นของ Sage 300Cloud ERP และ Sage Cashview ที่จะช่วยวิเคราะห์กระแสเงินสด
ให้ธุรกิจของคุณฝ่าฟันวิกฤตปี 2020 นี้

 

ฟรี iPhone 11 และส่วนลด Software License
เมื่อสั่งซื้อ Sage 300Cloud ภายใน 30 เม.ย. นี้

Where

Please join my meeting from your computer, tablet or smartphone. https://www.gotomeet.me/SundaeSolutionsTH/sage300cloud

Agenda

- 2:00-2:10 pm - Welcome & Opening

- 2:10-2:20 pm - ผ่าวิกฤตปี 2020
กับการบริหารกระแสเงินสด และการเงินของธุรกิจ

- 2:20-2:45 pm - Sage 300Cloud: A complete
view of your business anytime, anywhere

- 2:45-3:15 pm - Managing your Finance
with Sage 300Cloud ERP and Sage Cash view

- 3:15-3:30 pm - Q&A and Closing