ก้าวสู่องค์กรดิจิทัลกับระบบ ERP และ e-Tax Invoice & e-Receipt

ออนไลน์ - April 20, 2022

ในยุคดิจิดัลแต่ละธุรกิจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเพื่อให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไป และสามารถต่อยอดพัฒนาธุรกิจให้เติบโตและประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่นับว่าเป็น core หลักของธุรกิจคือระบบ ERP หรือ Enterprise Resource Planning รวมถึงการทำงานร่วมกับระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt

โดยงานสัมมนานี้ เราจะแสดงให้เห็นถึงการทำงานของ Sage 300 ERP ที่ทำงานร่วมกับระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt สามารถทำงานตั้งแต่กระบวนการด้านการเงิน/บัญชี รวมถึงระบบภาษียุคใหม่ที่จะช่วยลดต้นทุนในการจัดทำ จัดเก็บ และจัดส่งเอกสารทางภาษี และมั่นใจในความมั่นคงปลอดภัยของระบบและการจัดเก็บเอกสาร ทำงานได้อย่างง่ายดาย และพูดคุยเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การทำงานในยุคดิจิดัล
ของระบบ ERP และ e-Tax Invoice & e-Receipt

20

When

Wednesday, April 20, 2022
14:00 - 15:00

What

ผู้ร่วมเสวนา

คุณนาวิก นำเสียง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง
       บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด

ผู้ให้บริการโซลูชั่นทางธุรกิจที่มุ่งสร้างประสบการณ์
ของลูกค้าที่ดี มีความชำนาญในธุรกิจดิจิทัลและการตลาดมากกว่า 20 ปี นอกจากนี้คุณนาวิกยังเป็นที่ปรึกษานักบรรยายและนักเขียนให้หน่วยงานต่างๆในหัวข้อ CRM/CX และ
Digital Marketing อีกด้วย

และแขกรับเชิญพิเศษ.......

คุณดวงดาว รุ่งเรือง
   Key Account Executive
       บริษัท กิงโกะ ซอฟต์ จำกัด

ผู้ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ตลอดระยะเวลา 4 ปี รวมทั้งช่วยกสร้างเสริมองค์ความรู้ด้าน e-tax invoice ให้กับ Partner ของบริษัทกิงโกะ ซอฟต์ เพื่อส่งต่องานอย่างมีคุณภาพและสมบูรณ์แบบ 

คุณณัฐวุฒิ สุมะโน
        Head of Presales

     บริษัท กิงโกะ ซอฟต์ จำกัด
มีประสบการณ์ด้าน Technical มากกว่า 10 ปี มีผลงานส่งมอบทาง IT Solution ด้าน Enterprise Content Management ให้กับองค์กรชั้นนำภายในประเทศรวมไปถึงองค์กรขนาดเล็กทุกภาคส่วนและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคขิงระบบ getinvoice

Where

ออนไลน์

Agenda

- ก้าวสู่ยุคดิจจิทัลด้าน ERP กับ Sage 300 ERP และ e-Tax Invoice & e-Receipt

- Q&A