เพิ่มยอดขาย ขยายฐานลูกค้า สร้างประสบการณ์ในการขาย การบริการ และการตลาด ด้วย Sage CRM on Cloud

ออนไลน์ - May 24, 2022

ยุคดิจิทัลอย่างในปัจจุบันการทำงานแบบเดิมอาจไม่สามารถตอบโจทย์และไม่เพียงพออีกต่อไป
วันนี้เราจะมาพูดถึงการบริการจัดการการขาย การบริการ และการตลาดด้วยเครื่องมือยุคใหม่ที่จะช่วยให้ทีมหรือองค์กรของคุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มยอดขาย ขยายฐานลูกค้า สร้างประสบการณ์ที่ดี และสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา สิ่งเหล่านี้จึงสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่สามารถตอบโจทย์ธุรกิจในดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ

24

When

Tuesday, May 24, 2022
14:00 - 15:00

What

แขกรับเชิญพิเศษ

คุณชวัลสิทธิ์ รงค์ทอง
Senior Solution Architect ( Cloud & AI)
Huawei Technologies (Thailand) Co.,Ltd.

ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 2 ปีในตำแหน่ง Cloud Solution Architect และ Cloud Consultant
อีกทั้งยังมีประสบการณ์ด้าน Architecting IT infrastructure และ IT Transformation มากกว่า 6 ปี และยังเชี่ยวชาญในเรื่องการออกแบบโครงสร้างไอทีให้องค์กร หรือ IT Infrastructure และ Carrier Network มากกว่า 14 ปีอีกด้วย


 

Where

ออนไลน์

Agenda

- เพิ่มยอดขาย ขยายฐานลูกค้า สร้างประสบการณ์ในการขาย การบริการ และการตลาด ด้วย Sage CRM on Cloud

- Cloud Computing Trends with Huawei Cloud

- Q&A