สถานศึกษาแห่งอนาคต ด้วยเครื่องมือสื่อสารระยะไกล Lark

Webinar - May 21, 2020

สถานศึกษาแห่งอนาคต ด้วยเครื่องมือสื่อสารระยะไกล Lark

ทุกวันนี้การศึกษาได้เปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

และ ความคล่องตัวในการทำงานของนักการศึกษา

 

ด้วยวิถีการทำงานยุคใหม่กับการทำงานร่วมกัน Collaboration, Creation & Cloud Storage

ระหว่างนักการศึกษากับนักเรียน/นักศึกษา จึงเป็นความท้าทายที่มีความหมายต่อ

ประสิทธิภาพการทำงานของคุณ เพื่อก้าวสู่ยุคใหม่ของสถานศึกษา (Digital Transformation)

 

21

When

Thursday, May 21, 2020
10:00 - 11:30

What

สัมมนาออนไลน์นี้ อจ. ดร.ศศิธร ลิมโกมลวิลาศ แห่งสถาบันภาษา จุฬาฯ

จะมาเล่าประสบการณ์การทำงานและสื่อสารระยะไกลร่วมกันในสถานศึกษาที่

จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถานศึกษาแห่งอนาคตได้ เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญของ Lark

ที่สามารถช่วยให้สถานศึกษาประสบความสำเร็จนาคตได้

 

งานนี้สำหรับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาองค์กร หรือเจ้าของสถานศึกษา

มหาวิทยาลัย | โรงเรียน | โรงเรียนกวดวิชา | โรงเรียนกิจกรรมพิเศษ | สถานศึกษาต่างๆ

 

Where

Webinar | พฤหัสบดีที่ 21 พ.ค. 63 | 10 โมงเช้า เสวนาออนไลน์

Agenda

  • ประสบการณ์การทำงานและสื่อสารระยะไกล
  • สถานศึกษาแห่งอนาคตด้วยเครื่องมือสื่อสารระยะไกล Lark