กลยุทธ์เจาะตลาดการขายยุคใหม่ บนโลกออนไลน์

ออนไลน์ - March 9, 2022

ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนา กลยุทธ์เจาะตลาดการขายยุคใหม่บนโลกออนไลน์
เพื่อวิเคราะห์เจาะลึกด้านการตลาด และการขายกับพฤติกรรมความหลากหลายของลูกค้ายุคปัจจุบัน ปรับแผนการขายรูปแบบใหม่ๆ ให้ทันสมัย ซึ่งท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาในครั้งนี้ไปต่อยอดในการทำงาน เพื่อเพิ่มยอดขาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

9

When

Wednesday, March 9, 2022
14:00 - 15:00

What

เรียนรู้กลยุทธ์เจาะตลาดการขายยุคใหม่บนโลกออนไลน์

Where

ออนไลน์

Agenda

>  กลยุทธ์เจาะตลาดการขายยุคใหม่ บนโลกออนไลน์ 

>  แนะนำเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการขาย ด้วย Bitrix24 

> Q&A 


ลงทะเบียนได้ที่: https://www.sundae.co.th/events/bitrix24/Zoi8d/register/

หลังจากลงทะเบียนคุณจะได้รับอีเมลยืนยันที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมการประชุม