คอร์ส Workshop ติดจรวดให้ทีมขายด้วย CRM

Launchpad ชั้น 1 เศรษฐีวรรณ ทาวเวอร์ ถนนปั้น สีลม - November 26, 2020

พนักงานของคุณมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ?
ไม่รู้จะหาลูกค้าใหม่อย่างไร? ขาดเครื่องมือ?
ไม่สามารถวิเคราะห์การขายและปิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพ?
ไม่รู้จะสื่อสารกับลูกค้าให้ถูกใจ ถูกตัว ถูกกาลเทศะอย่างไร?

หากสนใจ ลงทะเบียนด่วน รับจำนวนจำกัด !

ปกติ ท่านละ 2,400 บาท + VAT 7% รวมเป็น 2,568 บาท
Early Birth ท่านละ 1,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 2,033 บาท
กรณีสมัครก่อนวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

26

When

Thursday, November 26, 2020
09:00 - 16:00

What

เราพร้อมที่จะตอบคำถามเหล่านี้ด้วยระบบ CRM ที่ดีที่สุดของ Bitrix24 ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขาย
สื่อสารการตลาดกับลูกค้าตลอดวงจรชีวิต พร้อมเครื่องมือในการวิเคราะห์การขายและการตลาด

คอร์สนี้เราจะสอนกลยุทธ์ CRM และการใช้งาน Bitrix24 CRM ที่สามารถไปประยุกต์ใช้งานได้จริงหลังจบคอร์สนี้
 

คอร์สนี้เหมาะกับ
- ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ทีมงานขาย ทีมงานการตลาด ที่มองหาระบบ CRM เพื่อการขายและการตลาด
- ธุรกิจที่เน้นการขายแบบ B2B
- ธุรกิจที่ต้องการเพิ่มช่องทางการขายและการตลาดออนไลน์

Where

ถนนปั้น แขวง สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Agenda

9:00 – 10:00      ติดจรวดด้วยกลยุทธ์ CRM เพื่อเพื่อหาลูกค้าใหม่ ปิดการขายได้เร็ว และสร้างรายได้
การขายและการตลาด ยุค 4.0 กับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน
10:00 – 12:00    แนะนำ Bitrix24 CRM เครื่องมือที่มากกว่า CRM
ความสามารถของ Bitrix24 เพื่อการขายและการตลาด
เริ่มใช้งาน Bitrix24 CRM และ Mobile App
การใช้งานสำหรับนักขายมืออาชีพ: Customer Profile, Lead, Deal, Products, Quotation, Invoice, กิจกรรม, อื่นๆ 
13:00 – 14:30     การใช้งานช่องทางติดต่อลูกค้าและทีม: Call, Chat, Social Media, CRM Form, Live Chat
การใช้งานการตลาดอีเมล, SMS และอื่นๆ เพื่อสื่อสารกับลูกค้า
14:45 – 15:45     รายงานวิเคราะห์การขายและการตลาด การใช้งานสร้างเว็บไซต์และ e-commerce
15:45 – 16:00     สรุปและถาม-ตอบ