การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพในยุควิถีใหม่

ออนไลน์ - May 26, 2022

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 นี้ เพื่อได้รับแนวการบริหารโครงการในยุควิถีใหม่
ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามงาน ด้วยการทำงานแบบ Anywhere Anytime

 

การสัมมนาออนไลน์นี้ ท่านจะได้รับทราบแนวทางการบริหารโครงการแบบวิถีใหม่  สามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม ติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงานภายในโครงการ มีแผนภูมิที่จะช่วยให้คุณเห็นภาพที่ครบถ้วนของความคืบหน้าของโครงการ ด้วยการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์

• คุณสามารถวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• คุณสามารถบริหารจัดการด้านบุคลากรโครงการ และติดตามงาน ด้วยการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ 

• คุณสามารถลดค่าใช้จ่ายและสร้างกำไรมากขึ้นจากการบริหารโครงการ

26

When

Thursday, May 26, 2022
14:00 - 15:00

What

อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ธุรกิจบริการ, ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ,
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจก่อสร้าง,
ธุรกิจการผลิต, ธุรกิจวิศวกรรม,
ธุรกิจเอเจนซี่ การตลาด งานอีเวนต์,
ธุรกิจต่างๆ ที่มีงานบริหารโครงการ

ใครควรเข้าร่วม?
• CEO / Directors/ ผู้จัดการ/ เจ้าของกิจการ
• ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจใหม่
• เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ
 

วิทยากร

การบริหารโครงการ
อย่างมีประสิทธิภาพในยุควิถีใหม่ 

คุณพัสวีภรณ์ เสริฐศรี
Manager - Project Management & Consulting

ประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในการบริหารโครงการและวางแผนทรัพยากรมีความเชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารโครงการให้กับหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรในการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

 

รับมือกับยุควิถีใหม่ในการบริหารโครงการด้วย Bitrix24

คุณพีรยุทธ ย่องซื่อ
Manager – Business Application Development

ผู้เชี่ยวชาญในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ ให้กับองค์กรขนาดใหญ่หลายแห่ง
รวมถึงเป็นที่ปรึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชันเสริมของ Bitrix24ให้สามารถทำงานบริหารโครงการด้วยความสำเร็จ
 

คุณกัญญรัตน์ วงษานุทัศน์
Solution Executive – Bitrix24

ผู้เชี่ยวชาญใน Bitrix24 เพื่อนำไปปรับปรุงธุรกิจก้าวสู่ดิจิทัล ให้คำแนะนำในการนำ Bitrix24 ไปใช้ในหลายหน่วยงานของประเทศไทย

Where

ออนไลน์

Agenda

14:00 - 14:30 น. การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพในยุควิถีใหม่ 

14:30 - 14:50 น. รับมือกับยุคใหม่ ในการบริหารโครงการด้วย Bitrix24

14:50 - 15:00 น. Q&A