จาก "ความสัมพันธ์" สู่ "ความผูกพัน" (CRM, CEM & CE) | Sundae Talk
28 September 2021
จาก

กลยุทธ์ในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าจะต้องคำนึงถึงประสบการณ์ของลูกค้า จนความไว้วางใจ ไปถึงความผูกพัน วิดีโอนี้จะอธิบายถึงความสำคัญ  จาก "ความสัมพันธ์" สู่ "ความผูกพัน"

 

 

บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด
โทร 026348899 อีเมล sales@sundae.co.th
เว็บไซต์ sales@sundae.co.th

(Source : Sundae Solutions)