NEWS & EVENT
Title :
งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มยอดขายอย่างยั่งยืน ด้วย CRM” วันที่ 1 ตุลาคม 2557
Date :
19 September 2014
Source :
 
งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มยอดขายอย่างยั่งยืน ด้วย CRM” วันที่ 1 ตุลาคม 2557
 

ในยุคที่ลูกค้ามีอำนาจต่อรองสูงขึ้น ในยุคที่ธุรกิจมีการแข่งขันที่สูง ธุรกิจมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ธุรกิจให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงดี การบริหารงานขายด้วยกลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและชนะเหนือคู่แข่งขันได้ 


งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้การบริหารงานขายและการตลาดด้วย Tactics ใหม่ผ่าน Social Media, Mobile และ Big Data Management พร้อมกรณีศึกษาจากโซลูชั่นระดับโลกของ Sage CRM เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน เพื่อสร้างรายได้และกำไรอย่างยั่งยืน

วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 เวลา 13:00 น. - 17:00 น.

ศูนย์ฝึกอบรมซันเด (Sundae Training Center) ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพ

แผนที่ 


กำหนดการ
13.00-13.30 pm.: ลงทะเบียน
13.30-16.30 pm.: ทำไมต้อง CRM? 
บริหารงานขายเพื่อเพิ่มยอดขายอย่างยั่งยืนด้วย CRM
Workshop กับ Sage CRM
16.30-17.00 pm.: Q&A / Networking

วิทยากร
คุณนาวิก นำเสียง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางด้าน e-Business & CRM Solutions และ E-Marketing ให้กับหน่วยงานเอกชนต่างๆ อีกทั้งยังเป็นคอลัมนิสต์ให้กับหนังสือพิมพ์และวารสารชั้นนำ

งานสัมมนานี้ สำหรับ
- ผู้บริหารองค์กร กรรมการผู้จัดการ
- ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
- ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกลยุทธ์ขององค์กร

สอบถามข้อมูลเพิ่มและสำรองที่นั่ง
Sundae Solutions Co., Ltd.
T | 0 2634 8899 F | 0 26348896 
E | marketing@sundae.co.th
w | www.sundae.co.th 

สำรองที่นั่งออนไลน์ www.sundae.co.th/sagecrm/index.html